Buddy Fashion's Online Store   Probleemloos online inkopen bij Buddy Fashion Roelofarendsveen !!!
[Nederlands]
  Home
Corbin Product Info (optie's) Corbin Faq's Algemene Voorwaarden Service Impressum Contact Toelichting verzendkosten. Openingstijden Disclaimer & Copyright
 
  Producten


 
  Extra

 

Disclaimer & Copyright

De website van Buddy Fashion is uitsluitend bedoeld als serviceverlening en ter algemene informatie. Indien er sprake is van enig uitleg of advies op deze website, heeft dit een algemeen karakter en is de uitleg of het advies niet gericht op een specifieke situatie of probleem Hoewel de informatie op de deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en Buddy Fashion streeft naar de grootste mate van volledigheid in het verschaffen van informatie, kan Buddy Fashion geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft.

Bezoekers van de website van Buddy Fashion kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de publikaties op de website. Buddy Fashion aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door Buddy Fashion op de website gepubliceerde informatie. Niets van de op de website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Buddy Fashion.

Hoewel Buddy Fashion ernaar streeft dat haar website continu toegankelijk is, kan Buddy Fashion geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen op welke wijze dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat haar website om welke redenen dan ook, op enig moment voor een bepaalde periode niet beschikbaar is.
De website kan tevens tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.
Alle rechten zijn voorbehouden.
Iedereen die zich toegang verschaft tot de website van Buddy Fashion wordt geacht op de hoogte te zijn van het hierboven vermelde.

De op deze site genoemde namen, producten en daarbijbehorenden behoren tot het intellectueel eigendom van de desbetreffende fabricanten en hun respectievelijke leveranciers.

Buddy Fashion draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor informatie op enige internetsite of pagina waarnaar onder www.buddyfashion.nl wordt verwezen.
Opmerkingen of reacties over de opmaak, informatie of links naar de site graag sturen naar info@buddyfashion.nl
 
  Winkelwagen
Aantal Product  
Winkelwagen
 
  Aanbiedingen
 
 
Corbin Aprilia Mille Nu met Ä100,- korting
Corbin Aprilia Mille Nu met Ä100,- korting